Privacy Policy

Tisztelt Ügyfelünk!

Ez úton tájékoztatjuk, hogy magánszemélyek személyes adatait társaságunk, a Fashion Store Kft mint adatkezelő – jogszabályi felhatalmazás, vagy – az érintett személy által megadott vagy kinyilvánított hozzájárulás alapján kezeli.

I. AZ ADATKEZELÉSEKRŐL A Fashion Store Kft által folytatott, ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységek tekintetében az alábbiakról tájékoztatjuk.

1./ Társaságunk jogszabályi felhatalmazás alapján a következő adatkezeléseket végzi:

a) Értékesítéssel, hitelfelvétellel kapcsolatos számlázás Az adatkezelés célja: értékesítéssel kapcsolatos számlázás Az adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § d) és e) pontjai; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bek. A kezelt adatok: név, cégbirósági bejegyzés száma székhely vagy lakcím, adószám Az adatkezelés időtartama: 10 évig

Javítási, karbantartási, szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó számlázás Az adatkezelés célja: javítási, karbantartási szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó számlázás Az adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § d) és e) pontjai; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bek. A kezelt adatok: név, lakcím, adószám Az adatkezelés időtartama: 10 évig

Társaságunk az Ön hozzájárulása alapján a következő adatkezeléseket végzi:

Az itt szereplő adatkezelésekhez Ön jelen okirat aláírásával adja meg a hozzájárulását, melyet az info@mosdki.hu e-mail címre küldött levelében visszavonhat.

A hozzájárulás visszavonásának hiányában az adatokat a lent megjelölt időtartamig kezeljük.

a) Önéletrajzok kezelése Az adatkezelés célja: humán erőforrás kiválasztása Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása az önéletrajz beküldésével A kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetve az önéletrajzban szereplő egyéb személyes adatok Az adatkezelés időtartama: 1 év, illetve az Ön kérésére történő törlésig

b) Fényképfelvételek készítése rendezvényeken Az adatkezelés célja: esemény megörökítése, honlapon, újságban történő megjelenítése Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása a tájékoztatás ismeretében a rendezvényen való megjelenéssel A kezelt adatok: képmás Adattovábbítás: újság, saját honlap Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél eléréséig (+ 5 év őrzési idő)

c) Kapcsolatfelvétel a honlapon található ürlap kitöltése után. Az adatkezelés célja: a mosodai és egyéb kapcsolódó szolgaltatásokról tájékoztatás nyújtása az érdeklödöknek. Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása az Ürlap kitöltésével. A kezelt adatok: Név, cim, telefonszám és email cim. Az adatkezelés idötartama: az adatkezelési cél eléréséig ( + 5 év örzési idö )

A felsoroltaktól eltérő célok esetében kizárólag akkor kezeljük az Ön személyes adatát, ha az adatkezelés céljáról Önt tájékoztattuk, és ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Személyes adatait az adatkezelés céljához illeszkedő időtartamig (például az érvényesített követelés behajtásáig, stb.), illetve az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó adóügyi, fogyasztóvédelmi, vagyonvédelmi és más előírások szerinti határidőig kezeljük.

Társaságunk honlapjának látogatói részére a cookie (süti) kezelésről szóló tájékoztató a www.mosdki.hu oldalon érhető el a „Cookie kezelési tájékoztató” linken.

Adatfeldolgozás

Társaságunk a Weboldal folyamatos és rendeltetésszerü müködöképességének biztositása érdekében Adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az alábbi Adatfeldolgozót vesszük igénybe ehhez a célhoz:

Név: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A. Telefon: +36 (21) 200 0040

E-mail cím: admin@megacp.com

Weboldal: www.3in1.hu

Tevékenység:tárhely-és szerverszolgáltatás

Továbbitott adatok köre: az Ön által megadott adatok a kapcsolati ürlapon ill. Az érdeklödő űrlapon.

AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATTOVÁBBÍTÁS

Biztosítjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek jogosultak megismerni – a feladataik ellátásához szükséges mértékben -, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Továbbá a társaság képviseletét ellátó jogtanácsos vagy ügyvéd szintén megismeri a személyes adatait, ha az Önnel kapcsolatos ügy jogi eljárást, illetve jogi véleményezést igényel. A hatóságoktól (rendőrség, bíróság, ügyészség, adóhatóság, NAIH), valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresések alkalmával a törvény erejénél fogva kötelesek vagyunk kiadni az általunk kezelt személyes adatokat.

Az irattározásra vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet, amennyiben az nem selejtezhető, a megőrzési idő elteltét követően átadjuk az illetékes Levéltár számára. Az adatvédelmi kötelezettségek teljesítésére felhívjuk minden olyan harmadik fél figyelmét, akinek az adatokat továbbítjuk vagy átadjuk.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Ön által megadott személyes adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem vesszük igénybe. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelésünkben lévő személyes adatokat védjük, és megakadályozzuk azok véletlen megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, illetve jogosulatlan megváltoztatását.

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Ön a Fashion Store Kft-nek az alábbi témájú kérelmeket terjesztheti elő:

a) Tájékoztatást kérhet arról, hogy: – milyen személyes adatait, – milyen jogalapon, – milyen adatkezelési céllal, – milyen forrásból, – mennyi ideig kezeljük, – kinek, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

b) Kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályi felhatalmazás alapján végzett adatkezelések kivételével – az adatbázisból való törlését. A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály, vagy valamely belső szabályzatunk a személyes adatok további tárolására kötelez minket. (Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő még nem telt le.)

c) Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítanánk, használnánk fel. Tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha az – Ön szerint – kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. E joga azonban nem vonatkozik a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezelésekre.

d) Amennyiben az Ön jogát, vagy jogos érdekét az általunk kezelt képfelvétel érinti, a telephelyeken történő térfigyelő kamerafelvétel tekintetében a rögzítéstől számított 3 napon belül, jogának vagy jogos érdekének igazolásával Ön kérheti, hogy a képfelvétel ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesítjük. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel: 06(1)391-1400, honlap: www.naih.hu). Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Fashion Store Kft. ellen.

Kérjük azonban, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel elsősorban társaságunkat, a Fashion Store Kft.-t keresse fel, a megadott elérhetőségek egyikén. Jelen tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.) összhangban alakítottuk ki, és ennek alkalmazását a törvényben szabályozott adatok kezelése során kötelező érvényűnek tekintjük magunkra nézve.

Ez a weboldal sütiket használ. A honlap további használatához a sütik használatát javasolt elfogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Érdeklödés

Az érdeklödést sikeresen elküldtük!

Valami hiba történt, kérlek próbáld újra.

Név *

Cim *

Telefonszám *

E-mail *

Szennyes elvitel

Kivánt idöpont

Tiszta kiszállitás

Kivánt idöpont

Mosni kivánt mennyiség
10 kg50 kg100 kg100 kg felett

Milyen gyakran?
Heti 1xHetente többször

Hány airbnb-s lakást kezel?
10 felett50 felettEgyet sem
Ikea-s méretet használunk

Egyedi igény: